בכל יום שישי, שאני מחכה לו כל השבוע,באה חברתי, ולוקחת אותי אל מרכז בני ברוך, למקום מיוחד. מה אנחנו עושים שם? דברים מיוחדים, שלא הרבה אנשים בעולם עושים.  אני מכינה את הבגדים ואת הכל, יום קודם כדי להספיק, אינני רוצה לאחר חלילה לחברה.  הבוקר שלה 'צפוף כי באמת, יש לה שלושה ילדים קטנים, לשלוח לגן ולביה"ס. אז יש בינינו הסכם 'בלתי כתוב' שאני מורידה לה לאוטו קפה של בוקר שלא הספיקה לשתות וכבר דלת האוטו נסגר ונוסעים בצפייה, ועם אור-בעיניים. בדרך אוספים עוד חברה מדהימה שבסוד העניינים ובסוף מגיעות למחוז חפצנו. שם מתקבצים גם כל שאר חברינו.  לאן הגענו? ומה כל זה, הגענו לפתח- תקווה שם נמצאת המדריכה הנהדרת שלנו- אור.

מה אנחנו עושים שם כולנו? אנחנו, כותבים ביחד בשבילכם. מה הכוונה בשבילכם? בשבילכם כן, עבור העם שלנו- עם ישראל. מה כל-כך מיוחד ומה כותבים? כותבים על הדרך שבה נוכל כולנו, לחיות כאן הרבה יותר טוב, נעים והרמוני. כיצד? ע”י שימוש בידע מעניין שלמדתי והיה חסר לי קודם, חוכמת-הקבלה כמו שמלמדים אותה בקורסים של קבלה לעם. מסתבר, שהידע הזה, מתחיל להתגלות כריאלי ומועיל מאוד דוקא בימינו.

כאשר אנו מפולגים, מוקפים אויבים לכן דוקא כעת, כל-כך חשוב לגלות את  העוצמה האדירה של כח-החיבור שקיים כגלום בטבע, ועדיין לא עשינו בו את השימוש הנכון לטובתינו, על השימוש הנכון, בכח-הטבע הזה מדברת חוכמת-הקבלה.  קיים ספר מיוחד מאוד, הנקרא ספר-הזוהר. הספר הזה נכתב כנראה במאה ה-1 לספירה על-ידי רבי- עקיבא ועוד תישעה מקובלים אדירים, הם ישבו במערה: "באידרא- רבא" הקיימת עד היום וניתן לבקר בה. הם כתבו את הספר הזה מתוך חיבור מושלם ביניהם, כאילו יש להם מוח-אחד . כמקובלים, הם ידעו להשתמש בכוח-החיבור המיוחד הזה הגלום בבריאה. לאחר כתיבת-הספר הם גנזו את הספר' הזה עבורינו, כלומר עבור דורנו. למה? כי כעת אנו באמת מאוד זקוקים לו, לכח- החיבור הגלום בספר הזה. והם, המקובלים שהיו בהשגה של מערכת -הטבע, הבריאה ידעו, שנזדקק לידע זה.  ולכח החיבור בכלל. הלוואי שנדע להשתמש בספר הזה שהם הכינו עבורנו באהבה כל כך גדולה