שמחה מהולה בעצב, תיאור רגשי בעל משמעות כפולה המתאר מצב בלתי ניתן להסבר, הנובע משני מאורעות העוברים על האדם בעת ובעונה אחת והם מנוגדים לחלוטין אחד לשני. לדוגמה, אירוע של יולדת המתה בעת לידת ילד בריא, או במקרה של סיום מלחמה בניצחון, שני מאורעות הללו הללו מכניסים את האדם לסערת רגשות של שמחה מהולה בעצב, שמחה על הניצחון ועל הלידה, עצב על המוות והסבל.

האדם הינו יצור רגשי, ניתן לומר שכל מה שהאדם מנסה לעשות במהלך חייו הם מעשים שיביאו אותו להרגשה טובה, שאחד המאפיינים שלה היא הרגשה והבעה של שמחה. כאשר אדם חווה חוויות שליליות או קורים לו ולסביבה שלו מקרים שליליים האדם חווה רגשות של עצב. הרגשת העצב הינה פועל יוצא של הקירבה של האדם לאותו אירוע שקרה. אם האירוע השלילי עבר עליו או על בני ביתו הוא חש הרגשת עצב חזקה יותר. כמובן שלסוג האירוע יש גם השפעה ישירה על עומק העצב שהאדם יחווה. ככל שהאירוע קשה יותר הוא יחווה הרגשת עצב גדולה יותר.

הרגשות מבטאות גם את הרגשת ההזדהות של האדם עם אנשים או מקרים שקורים בסביבתו, היכולת של האדם להרגיש שמחה כתוצאה מאירועים שקורים לאנשים אחרים ואפילו שאין הוא מכיר אותם באופן אישי הינם הבסיס וחלק מהותי של תרבות הספורט והפנאי. אדם מרגיש שמחה כתוצאה מראיית אנשים אחרים מצליחים לדוגמא בצפייה במשחקי כדור או עצב אם הקבוצה שהוא אוהד הפסידה.

בלי רגש, בני האדם לא היו יכולים להתקיים ולהתפתח כמו שמסביר מיכאל לייטמן. אפילו בעלי חיים מרגישים רגשות של עצב ושמחה. אנו רואים זאת כאשר אדם חוזר לביתו וכלבו מראה לו את הרגשת השמחה שהוא מרגיש, קופץ ומכשכש בזנב. שמחה מהולה בעצב מלווה אותנו כמעט תמיד בכל רגע נתון אין מצב של שמחה תמידית.